kgz kamnik logotip

Izbrana kakovost Slovenija

Naziv aktivnosti

 

Vključitev v podukrepe:

3.1 –  Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2017 – za proizvod govedo in mleko

3.1. – Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2019 – za proizvod govedo

 

Povzetek

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

 

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso in mleko v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

 

Cilji

  • povečevanje dodane vrednosti domačih – slovenskih kmetijskih proizvodov
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

 

Pričakovani rezultati

  • povečanje prepoznavnosti slovenskih proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje domačih proizvodov.

 

Skrbnik certificiranja v skupini KGZ Kamnik z.o.o

Marjan Žibrat

T: 041-612-646

E: kgz-kamnik.odkup@siol.net   

E: odkup@kgzkamnik.si