kgz kamnik logotip

Odkup živine

Odkup živine je ena izmed dveh storitvenih dejavnosti Kmetijske zadruge Kamnik. 

Gre za odkup in nadaljno prodajo klavnih živali. Tesno sodelujemo z okoliškimi živinorejci, katere odlikujejo večletne izkušnje z rejo živali in njihovo oskrbo. 

Odkupujemo samo zdravo živino znanega porekla in primerne hlevske ali prostorejne oskrbe.

Večina živali gre v prodajo v Meso Kamnik, s tem je tudi zagotovljena čim krajša transportna pot.

Organiziramo tudi odvoz živine za uslužnostno klanje v klavnico Meso Kamnik ali pa po želji v malo bolj oddaljeno Škofjo Loko.

Odkupljeno živino plačujemo po dnevnih cenah v roku 10 dni.


Naročila sprejemamo na:

MARJAN ŽIBRAT
Tel: 01/8317628
Mobi: 041-612-646
E-mail: kgz-kamnik.odkup@siol.net

E-mail: odkup@kgzkamnik.si

kmetijska zadruga kamnik odkup živine