UPORABNE POVEZAVE

KGZ KAMNIK © 2013  

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. Kamnik

Naziv aktivnosti

Vključitev v podukrepe:

 

3.1 –  Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2017 – za proizvod govedo in mleko

3.1. – Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti v letu 2019 – za proizvod govedo

 

Povzetek

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

 

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso in mleko v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

 

Cilji

povečevanje dodane vrednosti domačih – slovenskih kmetijskih proizvodov

večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

 

Pričakovani rezultati

povečanje prepoznavnosti slovenskih proizvodov na trgovskih policah,

doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in

rast prihodkov od prodaje domačih proizvodov.

Skrbnik certificiranja v skupini KGZ Kamnik z.o.o

 

Marjan Žibrat

T: 041-612-646

E: kgz-kamnik.odkup@siol.net

Certifikat za meso najdete na  : http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbrana_kakovost/certificirani_MESO/2018/24_26.9.2018/KGZ_Kamnik_P_19_9_2018.pdf

za mleko pa na : http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbrana_kakovost/certificirani_MLEKO/2018/1._22.1.2018/KGZ_Kamnik_P_16_1_18.pdf

Povezave

Evropska komisija : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-204-20_sl

Program razvoja podeželja : https://www.program-podezelja.si/sl/

Naša super hrana :   https://www.nasasuperhrana.si/

 
X

Password:

Wrong password.