UPORABNE POVEZAVE

KGZ KAMNIK © 2013  

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. Kamnik

PRODAJA SEMEN

NASVETI

PRODAJA SADIK

Če želimo zdravo in lepo rastlino, moramo že pri nakupu sadik paziti na njeno kvaliteto. Za sadike kupljene v Kmetijski zadrugi skrbijo izkušeni vrtnarji in s strokovnim znanjem nadzorujejo njihov pravilen razvoj in rast. Za rastline vzgojene v posodah velja, da se hitreje vrastejo in so pri samem sajenju manj prizadete. 

Vzgajamo semena avtohtonih in udomačenih sort rastlin,zaradi njihove prilagojenosti rastnim razmeram na našem področju. Nudimo vam širok izbor vrtnin in poljščin posebej primernih za naše okolje, saj so te vrste skozi čas razvile večjo odpornost proti škodljivcem in  vremenskim vplivom pri nas. Vabimo vas na ogled naše bogate ponudbe! 

Naši prijazni uslužbenci so vam vsak delovni dan na voljo za brezplačno svetovanje na vseh področjih, ki jih pokrivamo. Z veseljem vam bodo priskočili na pomoč pri nakupih v naših trgovinah in skupaj z vami izbrali najprimernejše izdelke. Za vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 8397 345. 

 

Uprava

Nadzorni odbor:

predsednik -Marko Orehovec

član  - Boštjan  Kotnik

član -  Srečko Žebaljec

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA KAMNIK z.o.o.

skrajšano KGZ KAMNIK z.o.o.  

Trg talcev 1 , 1240 Kamnik

Matična številka: 5703964000

Ident za DDV: SI76703711 (Smo zavezani za DDV)

IBAN: SI56 19100-001-0041397 odprt pri DBS .  

 

Zakoniti zastopniki:

HRIBAR ŠTEFAN:     predsednik zadruge        

 

 

 

tajništvo:               (01) 8317628  

računovodstvo:      051-647-158

faks:                     (01) 8391617  

e-mail: kgz-kamnik@siol.net

Člani upravnega odbora:

Hribar Štefan

Berlec Peter

Vrankar Emil

Mirko Svetlin

Marjan Albič

 
X

Password:

Wrong password.